Endelige GPS-spor tilgjengelig

Endelige spor evaluert av ITRA juli 2020 er nå tilgjengelig for nedlasting under Løyper i hovedmenyen

https://www.vhut.no/loyper/

Løypebeskrivelse er under ferdigstilling og vil bli publisert så snart som mulig.