Info oppdatert

Følgende er nå publisert:
-Løyebeskrivelse
-Praktisk info