Løypebeskrivelse

Oppdatert 06.06.24


Generelt om løypa og navigasjon:
Les gjennom dette og studer løypebeskrivelsen (link nederst) før start!

Løypa til VHUT er ikke merka, og løpet er basert på at deltaker selv må navigere og finne fram vha GPS, evt kart og kompass.

Målet ved løypelegginga har vært å ta deltakerne med på en reise langs de fineste traseene og over de fineste toppene i nordre Vestfold.

For det meste går løypa langs gode og tydelige stier, men for å sy sammen traseen har det enkelte steder vært nødvendig å koble disse sammen med “missing links”, dvs stier som er utydelige/delvis gjengrodd, eller partier hvor det ikke er sti.

På mange av disse strekkene har det blitt rydda og merka med bånd for å lette navigasjon og fremkommelighet. Disse strekkene er beskrevet i løypebeskrivelsen. Det kan forekomme merkebånd med forskjellige farger.

Om man underveis blir usikker på trase og merking, er prinsippet uansett at sporet skal følges. GPS-spor som er gjort tilgjengelig er høyoppløselige og bør være gode nok til at man overalt kan finne fram ved å følge disse.

Løypebeskrivelse

Beskrivelse av historiske steder