Løyper

Oppdatert 02.06.22

ENDRINGER PÅ LØYPETRASEER

Det er i alt 4 mindre endringer på sporene i forhold til 2021 (distanser med referanse til 147km):
-Km 50,5: Pga hogst går løypa på traktorvei hele veien opp til Kabretta, istedet for delvis på sti hhv vest og øst for denne.
-Km 51,5: Brattere og kortere oppstigning opp til Montebello, forkorter løypa med anslagsvis 3-400m
-Km 105: Etter Rososetra: Løypa følger blåsti istedet for traktorvei
-Km 139: Løypa er ved Bøåsen syd for Revetal lagt om litt pga utbygging av boligfelt.

Publiserte spor skal uansett følges!


KARTVISNING AV SPOR

Våre gode venner i Langt og Lenge har lagd et interaktivt kart for oss, tusen takk! 🙂
Underliggende kart er skikkelig detaljert topokart med høydekurver fra Statens Kartverk Her kan man panne og zoome, ved å holde markøren over høydeprofil ser man tilsvarende punkt i kartet og motsatt.
Det er også kilometermarkører på kartet.

Kartet finner du her: https://langtoglenge.github.io/events/vhut/map

Vi anbefaler at sporene lastes ned fra linkene nedenfor.

LØYPELENGDER m.m.:
Løype Elev Asfalt  Asfalt %
147       5000 hm               9,2 km   6,2%
87          2750 hm               2,6 km   2,9%
50          1280 hm               2,4 km   4,7%

SPOR FOR NEDLASTING:

Pga sikkerhetsrestriksjoner ifm publisering av GPX-filer er filene zippet. Høyreklikk fila i Filutforsker og velg “Pakk ut alle”.

Høyoppløselige spor, ett pr løype:
147km
87km
50km

Høyoppløselige spor, delt opp:
Sporene ovenfor kan pga størrelsen skape problemer ved innlasting/navigering på enkelte eldre GPSer/klokker.
Vi har derfor delt opp 147km i 5 deler.
147km bruker alle 5 sporene, 87 km bruker spor 3-5 og 50km bruker spor 4 og 5.
VHUT Oppdelt spor

Krympede spor:
Vi har også lagd en versjon av alle sporene som er krympa med 10m minimumsavstand mellom punktene Dette medfører litt lavere nøyaktighet på sporet, dvs litt “kutting” i svinger.
Oppgitt løypelengde ved innlasting av spor blir også litt kortere, men løypa som skal løpes er den samme 😉
Bruk denne om GPS drar tungt rundt med originalsporene.
Zipfil med alle filer (hver distanse + delspor):
VHUT Krympede spor

Trails4Ever