Løyper

KARTVISNING AV SPOR

Våre gode venner i Langt og Lenge har lagd et interaktivt kart for oss, tusen takk! 🙂
Underliggende kart er skikkelig detaljert topokart med høydekurver fra Statens Kartverk Her kan man panne og zoome, ved å holde markøren over høydeprofil ser man tilsvarende punkt i kartet og motsatt.
Det er også kilometermarkører på kartet.

Kartet finner du her: https://lolrace.com/events/vhut/map

OPPDATERING AV TRASEER/LØYPELENGDER

Da VHUT ble lansert i 2019 ble løyplengdene utfra foreløpig trase beregna til hhv 140, 80 og 48km.
I løpet av vinteren/våren har deler av traseen blitt nærmere rekognosert, og det har blitt gjort en del justeringer på løypene, spesielt i Eidsfossområdet og mot slutten. Målet har vært å finne de fineste og mest løpbare traseene med mest mulig sti og minst mulig asfalt.

Mellom Eidsfoss og Skibergfjell har dette ført til at de 2 lengste løypene har lagt på seg nærmere 2km.
I tillegg har nærmere rekognosering og et mer nøyaktig spor mellom Hajern og FV32 etter gjennomløping 23-24.05 gjort løypa noe lengre der, og vi har også lagt inn ei mye finere rute med mindre kjedelig asfalt/grus fra Revetal til mål.

Hensikten er ikke å lage løypa så lang som mulig, men som sagt å gjøre traseen så fin det lar seg gjøre, med best mulig løpbarhet, vakre omgivelser og godt underlag.
Vi håper derfor eventuell merbelastning pga de ekstra kilometrene oppveies av en bedre løpsopplevelse, og at løypene faller i smak 🙂

LØYPELENGDER m.m.:
Basert på tallene fra ITRA ser løypene nå slik ut:
Løype Dist Elev Asfalt  Asfalt %
140       147,0 km  4750 hm               9,2 km   6,2%
80           87,3 km     2720 hm               2,6 km   2,9%
48           50,6 km     1280 hm               2,4 km   4,7%

For enkelhets skyld har vi til tross for justerte løypelengder beholdt de originale løypenavnene for 2020, da vi ellers måtte ha endra disse mange forskjellige steder.
Vi vil vurdere nye løypenavn i 2020, feks 150, 90 og 50km.

SPOR FOR NEDLASTING:

Oppdaterte spor evaluert av ITRA juli 2020:

GPX-filer for direkte nedlasting (zippet):
140km
80km
48km

Sporene er høyoppløselige og kan skape problemer ved innlasting/navigering på GPS.
Vi har derfor delt opp140km i 5 deler.
140km bruker alle 5 sporene, 80 km bruker spor 3-5 og 48km bruker spor 4 og 5.

Zip-fil med delspor:
VHUT Oppdelt spor

Oppdatering 31.07: Krympede spor:
Vi har også lagd en versjon av alle sporene som er krympa med 10m minimumsavstand mellom punktene Dette medfører litt lavere nøyaktighet på sporet, dvs litt “kutting” i svinger.
Bruk denne om GPS drar tungt rundt med originalsporene.
Zipfil med alle filer (hver distanse + delspor) kan lastes ned her:
VHUT Krympede spor

Sporene er også tilgjengelig med kart og høydeprofil på TraceDeTrail:
140km
80km
48km

(Man må være registrert med en bruker på TraceDeTrail for å laste ned spor derfra)

Trails4Ever