Praktisk info

OPPDATERT 14.10.22

Frammøte/parkering:

Hengsrød – Start 147 / mål alle distanser:
Parkering: Ved bedriften Hengsrød AS, Hengsrudveien 342/344 Kart
Frammøte: Hengsrudveien 336 Kart

Eidsfoss – Start 87, dropbag 147:
Parkering: P-plass ved Eidsfossveien 58 Kart
Frammøte: Eidsfos Landhandel Kart

Damtjernveien – Start 50, dropbag 87 og 147:
Parkering: P-plass ved tjernet Damtjern, rett øst for Damtjernveien 276 Kart
Frammøte: Velteplass 300m vest for Damtjern Kart

Transport til start:

Nytt fom. 2023 er tilbud om transport fra Hengsrød (mål) til start for 50 og 87km.
Info om avgangstider, bestilling etc. kommer på hjemmeside / FB etterhvert.

Frammøtetid start:

Min. 30 minutter før start. Utdeling av trackere og startnummer foregår fra 60 til 30 minutter før start.

Starttider:

147km  10.06 kl 0700 på Hengsrød
87km     10.06 kl 2100 på Eidsfoss
50km     11.06 kl 0700 på Damtjernveien

Sperretider:

Arrangør har under løpet mulighet til å vurdere justering av sperretider og varsle om disse så raskt som mulig hvis disse pga spesielle forhold viser seg å være klart urimelige. Mottas ingen slik varsling er det uansett sperretider opplyst før løpet som gjelder.

Dropbager:

Dropbager samt bag til mål leveres på angitt sted ved start. Disse plukkes opp av løperen selv ved passering dropbagstasjon og settes tilbake samme sted. Alle dropbager og bager til mål leveres ut etter målpassering.
147km har kun 1 stk dropbag tilgjengelig, denne flyttes mellom Eidsfoss og Damtjernveien.

Tilgang på vann:

Avhengig av vær/nedbør er det mange steder det kan være vann i terrenget, og med de siste dagenes nedbør er vanntilgangen sannsynligvis god det meste av løypa.
Generelt er det trygt å fylle der det er rennende vann og man befinner seg høyere enn bebyggelse / landbruk / industri, og hvor det ikke er husdyr/husdyrmøkk, kadavre e.l.

Her er en oversikt over steder hvor vi vet med sikkerhet at det er vann tilgjengelig.
NB! Ved fylling fra vannpost/utekran er det den enkeltes ansvar at dette gjøres uten smittefare.

NB! Oversikt vann er fra 2022, justeringer kan forekomme før årets løp.

Oversikt vanntilgang

Trackere og startnummer:

-Alle løpere skal gjennom hele løpet bære startnummer godt synlig foran på mage eller lår.
-Alle løpere skal gjennom hele løpet bære GPS-tracker festet høyt, på skulder eller utenpå sekk.

Trackeren har en stor nødknapp som trykkes i nødsfall for å varsle arrangør.

Mobiltelefon:

Skal til enhver tid være påslått med tilstrekkelig volum, med nummer til arrangør lagret: 92069077. Alternativt nummer: 90874972
Arrangør vil underveis om nødvendig sende SMS til deltakere med relevant info, feks om evt utvidelse av sperretid(er) eller annen relevant info.

Bevegelse langs og kryssing av offentlig vei:

Vi ber deltakerne om å vise aktsomhet ved løping langs og kryssing av trafikert vei, spesielt i mørket!

Presisering vedr. krav om lademulighet  for GPS/GPS-klokke:

Dette kan utelates dersom man er helt sikker på at GPS/GPS-klokke uansett varer vesentlig lenger enn sperretida for aktuell distanse.

Vilkår:

Vi viser ellers til vilkårene som aksepteres ved påmelding:
(Vilkår fra 2022, justeringer kan forekomme fram mot løpet)


Vilkår VHUT

Trails4Ever