Praktisk info

OPPDATERT 08.06.23 kl 0910

NB! Dette gjelder 2023-utgaven.
Evt. endringer og oppdatert info publiseres her nærmere løpet.

Frammøte/parkering:

Hengsrød – Start 147 / mål alle distanser:
Parkering: Ved bedriften Hengsrød AS, Hengsrudveien 342/344 Kart
Frammøte: Hengsrudveien 336 Kart

Eidsfoss – Start 87, dropbag 147:
Parkering: P-plass ved Eidsfossveien 58 Kart
Frammøte: Eidsfos Landhandel Kart

Damtjernveien – Start 50, dropbag 87 og 147:
Parkering: P-plass ved tjernet Damtjern, rett øst for Damtjernveien 276 Kart
Frammøte: Velteplass 300m vest for Damtjern Kart

Overnatting 147km:

Vi tilbyr gratis overnatting for 147km-løperne fredag til lørdag.
Telting på plenen, evt på madrass innendørs, tilgang til WC/dusj/tekjøkken m/kjølerom.
Noen madrasser tilgjengelig, ta gjerne med egen luftmadrass e.l.
Laken + sovepose/dyne medbringes.
Påmelding: arne@re-nett.no

Transport til start:

Nytt fom. 2023 er tilbud om transport fra Hengsrød (mål) til start for 87 og 50km.
Avreise fra Hengsrød hhv kl 1930 og 0530
Påmelding: arne@re-nett.no


Frammøtetid start:

Min. 30 minutter før start. Utdeling av trackere og startnummer foregår fra 60 til 30 minutter før start.

Løyper/GPS-spor:

Det er foretatt noen mindre endringer på traseer, alle løpere må laste ned oppdaterte GPX-filer, disse finnes under Løyper
NB! Les gjennom løypebeskrivelsen, her finnes mye nyttig info om traseen.
Vi anbefaler også å lese igjennom beskrivelse av historiske steder, disse er markert med rød skrift i løypebeskrivelsen.

Starttider:

147km  10.06 kl 0700 på Hengsrød
87km     10.06 kl 2100 på Eidsfoss
50km     11.06 kl 0700 på Damtjernveien

Sperretider:

Disse er identiske med starttid for «neste» distanse, dvs kl 2100 på Eidfoss og 0700 på Damtjernveien.
Sperretid i mål på Hengsrød er kl 1900 for alle løyper.

Dropbager:

Dropbager samt bag til mål leveres på angitt sted ved start. Disse plukkes opp av løperen selv ved passering dropbagstasjon og settes tilbake samme sted. Alle dropbager og bager til mål leveres ut etter målpassering.
147km har kun 1 stk dropbag tilgjengelig, denne flyttes mellom Eidsfoss og Damtjernveien.

Varmt vann Damtjernveien:

Det vil være tilgang på varmt vann fra vannkoker på Damtjernveien, for tilbereding av frysetørret mat, varmt drikke o.l.

Tilgang på vann:

Avhengig av vær/nedbør er det mange steder det kan være vann i terrenget.
Generelt er det trygt å fylle der det er rennende vann og man befinner seg høyere enn bebyggelse / landbruk / industri, og hvor det ikke er husdyr/husdyrmøkk, kadavre e.l.

Nedenfor er en oversikt over steder hvor det er vann tilgjengelig.
Det er nå veldig tørt i terrenget, det er meldt varmt, og det er uansett en god regel å toppe opp vannbeholdere når man har mulighet.

Oversikt vanntilgang

Trackere og startnummer:

-Alle løpere skal gjennom hele løpet bære startnummer godt synlig foran på mage eller lår.
-Alle løpere skal gjennom hele løpet bære GPS-tracker festet høyt, på skulder eller utenpå sekk.

Trackeren har en nødknapp som trykkes i nødsfall for å varsle arrangør.

Link til Live tracking:
https://map.racetracker.no/?race=vhut_2023

Mobiltelefon:

Skal til enhver tid være påslått med tilstrekkelig volum, med nummer til arrangør lagret: 92069077. Alternativt nummer: 90874972
Arrangør vil underveis om nødvendig sende SMS til deltakere med relevant info, feks om evt utvidelse av sperretid(er) eller annen relevant info.

Bevegelse langs og kryssing av offentlig vei:

Vi ber deltakerne om å vise aktsomhet ved løping langs og kryssing av trafikert vei, spesielt i mørket!

Løpsregler/utstyr:

Vi viser til regler og liste over obligatorisk utstyr:
Utstyr og regler VHUT